Brony talerzowe

 

 

DSC02919 DSC02920 DSC02944

 

DSC02922 DSC02923 DSC02945

DSC02947

 

  • układ V
  
Dane techniczne:
Lp. Wyszczególnienie V-160 V-180 V-200 V-220 V-240 V-260
1. Typ maszyny Zawieszana Zawieszana Zawieszana Zawieszana Zawieszana Zawieszana
2. Szerokość robocza 1.6m 1.8m 2.0m 2.2m 2.4m 2.6m
3. Głębokość robocza 80-150mm 80-150mm 80-150mm 80-150mm 80-150mm 80-150mm
4. Masa maszyny 310kg 350kg 390kg 440kg 490kg 540kg
5. Typ talerzy Gładkie i zębate Gładkie i zębate Gładkie i zębate Gładkie i zębate Gładkie i zębate Gładkie i zębate
6. Ilość sekcji 2szt 2szt 2szt 2szt 2szt 2szt
7. Liczba talerzy w sekcji 7 szt. 8 szt. 9 szt. 10 szt. 11 szt. 12 szt.
8. Średnica talerzy 510 lub 460mm 510 lub 460mm 510 lub 460mm 510 lub 460mm 510 lub 460mm 510 lub 460mm
9. Klasa ciągnika 1.4kW 1.4kW 1.4kW 1.4kW 1.4kW 1.4kW
10. Prędkość robocza 12- 15km/h 12- 15km/h 12- 15km/h 12- 15km/h 12- 15km/h 12- 15km/h
11. Moc ciągnika 45 - 65kW 50kW 55kW 60kW 60kW 65kW
12. Prędkość transportowa 15km/h 15km/h 15km/h 15km/h 15km/h 15km/h
13. Obsługa 1 osoba 1 osoba 1 osoba 1 osoba 1 osoba 1 osoba

  • układ X
Dane techniczne:
Lp. Wyszczególnienie X-270 X-315
1. Typ maszyny Zawieszana Zawieszana
2. Szerokość robocza 2.7m 3.15m
3. Głębokość robocza 80-185mm 80-185mm
4. Masa maszyny 640kg 680kg
5. Typ talerzy Gładkie i zębate Gładkie i zębate
6. Ilość sekcji 4szt 4szt
7. Liczba talerzy w sekcji 6 szt. 7 szt.
8. Średnica talerzy 510 lub 460mm 510 lub 460mm
9. Klasa ciągnika 1.4kW 1.4kW
10. Prędkość robocza 12- 15km/h 12- 15km/h
11. Moc ciągnika 65-70kW 70kW
12. Prędkość transportowa 15km/h 15km/h
13. Obsługa 1 osoba 1 osoba 1 osoba